Energieneutraal schoolgebouw KC De Berk in Kaatsheuvel

Locatie: Kaatsheuvel
Opdrachtgever: Stichting Maatschappelijk Vastgoed
Omvang: 1.700 m2
Bijzonder: Energieneutraal, BIM & in bouwteamverband

Het afgelopen half jaar hebben we een intensief aanbestedingstraject doorlopen met het doel om een energieneutraal schoolgebouw (EPC van 0,0) te ontwerpen op VO (Voorlopig Ontwerp) niveau. Dit hebben we integraal gedaan met onze bouwpartners Winters Bouw & Ontwikkeling en TES Installatietechniek Tilburg.

We hebben als bouwteam de opdracht ontvangen om dit gebouw verder tot in detail uit te werken en de benodigde bouwvergunningen aan te vragen. Dit met het doel om uiteindelijk een aannemingsovereenkomst te verkrijgen voor de daadwerkelijke realisatie. Het gehele ontwerptraject wordt middels de BIM-methodiek aangepakt.

Voor de zomervakantie 2020 hebben we het ontwerp afgerond en de bouwvergunningen ontvangen zodat we na de zomervakantie hebben kunnen starten met de bouw van het gebouw. De school moet gereed zijn in juni van 2021 zodat het vanaf schooljaar 2021/2022 in gebruik kan worden genomen.

Van Delft zal de werktuigkundige installaties realiseren, waaronder warmwatervoorziening middels elektrische boilers en complete regeltechniek. Verwarming en (passieve) koeling vindt plaats middels warmtepompen die op een gesloten bodem energiesysteem zijn aangesloten. Er wordt vloerverwarming geïnstalleerd en naverwarming vindt plaats via het ventilatiesysteem.

De hele installatie voldoet aan de normeringen voor Frisse Scholen, Klasse A

Foto © Winters Bouw en Ontwikkeling