Bravis Ziekenhuis Scopiecentrum

Locatie: Roosendaal
Opdrachtgever: Bravis Ziekenhuis
Omvang: 800 m2

Ronde vormen, openheid en uitgekiende logistieke processen kenmerken het scopiecentrum van de Roosendaalse locatie van het Bravis Ziekenhuis. Het scopiecentrum is gerealiseerd op de eerste etage.

Een belangrijk winstpunt van het nieuwe scopiecentrum is dat patiënten op één en dezelfde afdeling worden ontvangen, voorbereid en onderzocht. Ook na het onderzoek blijven zij in het scopiecentrum om uit te slapen en hoeven dan niet meer verplaatst te worden. Het scopiecentrum is verder uitgerust met twee aparte spreekkamers. Nieuw is ook het gebruik van groen licht in de scopiekamers. Dit draagt bij aan de rust van de patiënt en uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het concentratievermogen van de arts hierdoor toeneemt.

Voor het Bravis Ziekenhuis zijn door ons de W-installaties van de Scopiecentrum volledig nieuw opgebouwd.