Activiteitencentrum Rietveld in Sleeuwijk

Locatie: Sleeuwijk
Opdrachtgever: Stichting SOVAK
Omvang: 9.100 m2
Bijzonder: Bouwteam

Voor Stichting SOVAK hebben we de werktuigkundige en elektrotechnische installaties ten behoeve van de verbouwing van het activiteitencentrum ontworpen en gerealiseerd. Onze taak in het bouwteam was het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp voor wat betreft de installaties, binnen een door de stichting vastgesteld taakstellend budget. Het definitief ontwerp is vervolgens uitgewerkt naar een uitvoeringsontwerp, waarna wij ook de realisatie op ons mochten nemen, op basis van een aannemingsovereenkomst gestoeld op de UAV 2012.

Naast technische advisering en financiële toetsing hebben wij, in samenspraak met de installatieadviseur, de installaties ontworpen en getekend.

Bij dit project hebben wij alle werktuigbouwkundige- en elektrotechnische en ICT-installaties uitgevoerd. Alleen de specifieke zorginstallatie werd door derden verzorgd. Meer specifiek hebben we de verdeelkasten vervangen, LED-verlichting aangebracht en zonwering. Daarnaast hebben we het ventilatiesysteem en de regeltechniek aangepast en het sanitair vervangen.