Gasloos zorgterrein Zonhove Son en Breugel

Locatie: Son en Breugel
Opdrachtgever: Stichting SWZ
Omvang: 7.000 m2
Bijzonder: Het volledige complex wordt gasloos gerealiseerd.

Het betreft hier de nieuwbouw/herontwikkeling van het zorgterrein in Son en Breugel, waar Stichting SWZ in een dertiental gebouwen zorg verleent aan kinderen en volwassenen met (ernstige) meervoudige beperkingen, op een terrein van ca 10 hectare. De totale operatie zal pas tegen het eind van 2027. Dit specifieke project betreft de eerste fase die medio 2022 wordt afgerond. In deze fase zal de nieuwbouw plaatsvinden van het kantoorgebouw met dagbesteding (bouwdeel A) en de boerderij met horeca, magazijn en facilitaire diensten (bouwdeel B).

Wij zullen voor dit project in bouwteamverband de werktuigkundige en elektrotechnische installaties ontwerpen, tekenen en realiseren. De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd aangezien het complex in bedrijf zal blijven tijdens de vernieuwbouw. Het volledige complex wordt gasloos gerealiseerd.

We voorzien hier in elk bouwdeel onder andere een wko-installatie met gesloten bron en warmtepompen, ventilatiesysteem met WTW, zonnepanelen, vloerverwarming(en -koeling), een GBS-systeem en uitgebreide (zorg)domotica. Het af te voeren hemelwater zal worden afgevoerd op De Beek (beekje dat door het terrein loopt).