Disclaimer

De door Van Delft Installatie BV verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Van Delft Installatie BV alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Van Delft Installatie BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door Van Delft Installatie BV worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Van Delft Installatie BV.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Van Delft Installatie BV omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Nederlands recht is van toepassing.

hv-22042013-9490
Mandenmaker 18 | 5253 RC Nieuwkuijk | Tel. 073 518 6600 | info@vandelftgroep.nl SharePoint | disclaimer | sitemap