Lea®n organisatie

De Van Delft Groep is een lerende organisatie. Als bedrijf willen wij ons continu verbeteren en zo min mogelijk verspillen. Om ons op dit vlak te verbeteren, zijn wij zeer actief met het LEAN-principe binnen onze organisatie. Door de toepassing van de LEAN-principes wordt onze organisatie flexibeler én kunnen wij beter inspelen op een veranderende omgeving.

Enkele LEAN-successen binnen ons bedrijf zijn:

  • Directie en enkele managers hebben een Lea®n training gevolgd.
  • Een van onze medewerkers, deeltijd student Technische Bedrijfskunde, heeft een Lean Waste Reduction project uitgevoerd binnen ons bedrijf.
  • Het project ‘Renovatie Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal’, waarbij wij de W-installaties verzorgen, wordt volledig conform LEAN uitgevoerd.

Doe Denk cirkel
Duurzame kennisontwikkeling kan enkel bottom-up plaatsvinden vanuit een innerlijke behoefte van elk individu om zichzelf te willen blijven verbeteren. Een leven lang leren zal bepalend zijn voor ieders toekomst. Om structuur te geven aan dit leerproces vanaf de werkvloer hebben wij binnen ons bedrijf de Doe-Denk cirkel c.q. de Verbeterkeet ontwikkeld. In de bouwkeet op de bouwplaats gaan medewerkers samen verbeterpunten signaleren, verbeteroplossingen bedenken, verbeteracties uitvoeren en het allerbelangrijkst samen verbetersuccessen delen.

Duurzame Inzetbaarheid
In 2014 zijn wij gestart met het project 'Duurzame bijdrage aan de familie'. Het project sluit aan op eerdere initiatieven op het vlak van duurzame inzetbaarheid en is de concrete vertaling van één van de kernwaarden van de organisatie: familie: ‘De ander is belangrijk voor ons’. Aanleiding voor dit project betreft de veranderende markt met continu veranderende klantvragen. Deze veranderingen vragen van de medewerkers dat ze aansluiting blijven maken aan deze ontwikkelingen; ze vragen van de organisatie om hen daarbij te ondersteunen.

In het project verstevigen we het fundament voor de duurzame inzetbaarheid, de duurzame bijdrage van onze medewerkers. Zo willen wij bewustwording vertalen naar structureel gedrag, concrete hulpmiddelen voor managers en medewerkers ontwikkelen, door middel van verdieping van inzichten, het meer opdoen van ervaringen en het verder uitrollen van de bevindingen uit pilots. Daarmee bouwen we aan een volgende fase voor zelfsturende duurzame inzetbaarheid. Het project wordt langs diverse routes en aan de hand van een aantal thema’s ingevuld. Alle stappen samen leiden tot een integraal advies en een implementatieplan voor de jaren 2016, 2017 en verder.

Voor dit project is steun verleend vanuit het Europees Sociaal Fonds.

Van Delft Installatie BV - De Verbeterkeet
Mandenmaker 18 | 5253 RC Nieuwkuijk | Tel. 073 518 6600 | info@vandelftgroep.nl SharePoint | disclaimer | sitemap