Ferroli verwarmingsketels

05 april

Op 14 februari 2019 is bij Kassa een uitzending gepubliceerd over de Ferroli verwarmingsketels. In Kassa is benoemd dat het mogelijk is dat in deze toestellen smeltschade kan optreden. Wij als installateur hebben diverse Ferroli ketels in onderhoud bij zowel particulieren als woningbouw. Om de verontrusting weg te nemen willen wij u graag informeren als uw installateur.

Om welke toestellen gaat het?

Het gaat om toestellen tussen 1997 en 2011 met het volgende type:

  • Agpo Econpact
  • Agpo Megadens
  • Agpo Ultima
  • Agpo Megalux

Waardoor treedt dit probleem op?

Het probleem treedt alleen op bij zwaar vervuilde wisselaars. Corrosie in de wisselaar treedt alleen op bij aluminium wisselaars in combinatie met lage rookgas temperaturen (condenserende ketels), (een groot deel van de ketels in de markt heeft een aluminium wisselaar), deze dienen elke twee jaar gecontroleerd en schoongemaakt te worden.

Wanneer u een onderhoudscontract bij ons heeft afgesloten wordt uw ketel minimaal één keer per twee jaar onderhouden (conform onderhoudsvoorschriften van de fabrikant) en bovenstaande gecontroleerd.

Mandenmaker 18 | 5253 RC Nieuwkuijk | Tel. 073 518 6600 | info@vandelftgroep.nl SharePoint | disclaimer | sitemap