Het Slimme Badkamer Concept

24 juni

Het Slimme badkamer concept is ontwikkeld door Rooms for Care. De Slimme kamer biedt maximaal gebruiksgemak bij een gering ruimtebeslag door geïntegreerde oplossingen, zoals de draaiwand met wastafel en doorgeefkasten voor o.a. linnengoed en wasgoed. Dankzij de draaiwand biedt de Slimme badkamer een maximale kamergrootte.

In renovatie trajecten kan Rooms For Care in 6 dagen een kamer volledig renoveren, van een Slimme Badkamer en een nieuwe vaste inrichting voorzien. Door verregaande prefabricatie van de vaste elementen en de ervaring van monteurs wordt de overlast voor gebruikers en opdrachtgevers tot een minimum beperkt.

Het Slimme Badkamer concept is bij het beperkte woonoppervlak van zorgkamers van grote toegevoegde waarde. Seniorenresidenties en extramurale zorgwoningen hebben veel baat bij innovatieve oplossingen om het woongenot te vergroten. Daarbij spelen doordacht meubilair en geïntegreerde domotica een belangrijke rol. Van Delft Installatie BV verzorgt in samenwerking met Rooms for Care de technische installaties bij Humanitas De Evenaar te Rotterdam, waarbij de werktuigkundige- en elektrotechnische installaties gekoppeld worden aan de nieuwe Slimme Badkamer.

Bij het renoveren van zorgomgevingen is het vermijden van verstoringen van het grootste belang. Door de werkzaamheden strak op elkaar af te stemmen kan het gehele traject van sloop tot en met het inhuizen efficiënt uitgevoerd worden. Rooms For Care heeft ruime ervaring in renovatie trajecten van verzorg- en verpleegafdelingen, vanaf een kleine aanpassing tot een complete renovatie. Door prefabricatie kan een gedateerde zorg-kamer in korte tijd omgebouwd worden tot een moderne levensloopbestendige woonruimte. De Slimme Badkamer is daar een wezenlijk onderdeel van. Daarnaast maakt Het Slimme Badkamer concept het mogelijk dat senioren en mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis kunnen wonen, waardoor de zelfredzaamheid behouden blijft.

badkamer
Mandenmaker 18 | 5253 RC Nieuwkuijk | Tel. 073 518 6600 | info@vandelftgroep.nl SharePoint | disclaimer | sitemap