Nieuwbouw Integraal Kindcentrum te Vught

30 augustus

Van Delft Installatieprojecten BV heeft de opdracht gekregen om het door KOW ontworpen en voor opdrachtgevers en gebruiker gemeente Vught en stichting Leijestroom IKC in Vught Zuid te realiseren.

Onlangs werd door wethouder Potters en de kinderen die daar straks les en opvang krijgen de nieuwe naam 'ontdekt'; De Avonturier. De bouw start direct na de vakantie en gaat volgens de planning een jaar duren.

In het Integrale Kindcentrum wordt de fusieschool De Baarzen en De Wieken, kinderopvang Partou, de Buitenschoolse opvang en Stichting Peuterspeelzalen Vught gehuisvest. Het IKC gaat het onderwijs verzorgen aan zo'n 450 leerlingen van 0-13 jaar in een gedeelde visie op het gebied van leren en ontwikkelen. Peuterspeelzaal, kinderopvang en onderwijs komen onder één dak, met een koppeling naar een multifunctionele sporthal en het bestaande jongerencentrum.

Het nieuwe centrum van ca. 5.000 m2 BVO komt op de locatie 'Elzenburg' naast het Jeugd- & Jongerencentrum op de hoek van de Brabantlaan en de Lidwinastraat. De Avonturier is zo op het plangebied gesitueerd dat er een entreeplein ontstaat tussen het nieuwe IKC en het bestaande jongerencentrum.

Het parkeerterrein aan de noordzijde zal worden gedeeld met de woningen. Het openbare plangebied aan de zuidzijde tussen Lidwinastraat en het schoolplein wordt volledig opnieuw ingericht middels een kiss & ride zone en groen- en speelvoorziening voor de buurt en het IKC, waarbij rekening is gehouden met de aanwezige bomen op het terrein. In samenwerking met bouwbedrijf BMV verzorgen we de werktuigkundige- en elektrotechnische installaties.

IKCVught_Impr_Gevel03verkl1
Mandenmaker 18 | 5253 RC Nieuwkuijk | Tel. 073 518 6600 | info@vandelftgroep.nl SharePoint | disclaimer | sitemap