Verandering van tijd

27 januari

Zijn het nu tijden van verandering of verandering van tijd?

De nieuwe blog van Marc van Delft gaat over het jaar van de omslag.

"Ik heb geen glazen bol, profetische gave of 6de zintuig. Ik kijk gewoon goed om me heen en zie mensen vanuit alle hoeken en kanten invulling geven aan deze Verandering van Tijd. Het kantelpunt is bereikt. Na de 7 magere jaren (2008-2014) volgen nu de 7 vette jaren. Niet zozeer zal ons buikvet in gewicht toenemen maar zullen we onze geest gaan verruimen."

Nieuwe bv Nederland
Rond 1875 zijn we een weg opgegaan die nu, na 150 jaar, wordt afgesloten. Versie 1.9 van ons landje moeten we loslaten om ruimte te bieden voor nieuwe oplossingen om Versie 2.0 van de b.v. Nederland het licht te kunnen laten zien. De laatste uitwassen van een overgekapitaliseerde samenleving spatten uiteen en verdwijnen met het grijs afvalwater zo het doucheputje in om daarna gezuiverd weer te kunnen worden hergebruikt.

Herpakken
Ons overgeorganiseerde kikkerlandje is even de weg kwijt. Transitie en bezuinigings-operaties vragen om creatieve geesten die op lokaal niveau invulling kunnen en willen geven aan deze versie 2.0. Gelukkig dat het koopmanschap in onze collectieve DNA verankerd is en we ons snel zullen herpakken.

Zoeken naar verbinding
Hoe versie 2.0 er uit gaat zien weet ik niet. Verandering van tijd gaat jaren duren. Het vraagt van ons allemaal alertheid, flexibiliteit en zoeken naar de verbinding. Alleen samen komen we al improviserend tot creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken.

Horizon

Voor ons als installatiebranche gloort er licht aan de horizon. Huizenprijzen beginnen licht te stijgen, lage rente, verplicht energielabel per 1-1-2015 en een steeds grotere groep van mensen die versie 1.9. durven los te laten en weer investeren in hun en onze toekomst.

Ik voel me gezegend dat ik hier bij mag zijn. YES!

Van-Delft-Installatie-BV---Verandering-van-tijd
Mandenmaker 18 | 5253 RC Nieuwkuijk | Tel. 073 518 6600 | info@vandelftgroep.nl SharePoint | disclaimer | sitemap