Multifunctionele Accommodatie Kerk

Locatie: Sprundel
Opdrachtgever: Thuisvester
Omvang: > € 500.000 / < € 1.000.000
BVO: 1.150 m²

In Sprundel is in opdracht van Woningcorporatie Thuisvester gewerkt aan de grootschalige verbouwing en uitbreiding van de voormalige Joannes de Doper Kerk tot een multifunctionele accommodatie. Het gebouw is uitgebreid met een foyer. Voor SKW zijn er naast een grote zaal (voorstellingen en grote bijeenkomsten) ook diverse multifunctionele lokalen en vergaderruimten gerealiseerd. Voor de jongeren uit Sprundel is er een eigen ontmoetingsruimte gecreëerd. Het parochiebestuur heeft een huiskamer, een sacristie, de kapel en een kerkelijke ruimte voor de kerkdiensten tot haar beschikking. Deze laatste ruimte is uit te breiden door de grote zaal van het SKW er geheel/gedeeltelijk bij te betrekken.

Onze rol:
W-installaties
De Van Delft Groep heeft in een bouwteam de verantwoordelijkheid gekregen voor het ontwerp en de realisatie van de totale werktuigbouwkundige installaties van het project.

De complete installatie bestaat uit verwarming, mechanische ventilatie, tapwater, riolering en hemelwater afvoer.

Terug naar projectoverzicht
Mandenmaker 18 | 5253 RC Nieuwkuijk | Tel. 073 518 6600 | info@vandelftgroep.nl SharePoint | disclaimer | sitemap