Nieuwbouw en renovatie 74 woningen en servicezone De Baarzen

Locatie: Vught
Opdrachtgever: Woonwijze
Omvang: > € 500.000 / < € 1.000.000
BVO: 8.200 m²

Aan de 3 te renoveren flatgebouwen zijn gelijktijdig 74 nieuwe appartementen gebouwd waarin opgenomen 22 woningen Cello met 2 slaapwachtwoningen, centrum voor huisartsen en psychologen en een restaurant. Tijdens het gehele proces zijn de bewonens in hun flats blijven wonen.

Onze rol:
Het uitwerken van het "basis" bestek tot een definitief ontwerpplan en de uitvoering hiervan. Hierbij is speciaal aandacht geschonken aan het beperken/voorkomen van overlast voor de bewoners en de omgeving. Opdracht W-installaties rechtstreeks van de opdrachtgever.

Terug naar projectoverzicht
Mandenmaker 18 | 5253 RC Nieuwkuijk | Tel. 073 518 6600 | info@vandelftgroep.nl SharePoint | disclaimer | sitemap