Renovatie Bravis Ziekenhuis

Locatie: Roosendaal
Opdrachtgever: Bravis Ziekenhuis
Omvang: > € 1.000.000 / < € 2.000.000
BVO: 4.000 m²

Het Bravis Ziekenhuis (voorheen Franciscus Ziekenhuis) heeft een grootschalige renovatie ondergaan, zodat het mee kan met de veranderingen in de zorg. De belangrijkste verandering is dat er meer aandacht is voor de individuele behoeften van patiënten. Het uitgangspunt is het LEAN uitvoeren van zowel het ontwerptraject als realisatie.

Van Delft Groep realiseerde samen met Winters Bouw & Ontwikkeling en TES Installatietechniek een compleet vernieuwde afdeling in twee van de vleugels van het ziekenhuis.

Onze rol:
De van Delft Groep heeft de werktuigbouwkundige installaties verzorgd. De renovatie van het Bravis Ziekenhuis bestaat uit diverse onderdelen:

- Tijdelijke IC/CCU
De renovatie van afdeling IC/CCU bestaat uit het aanpassen van tapwaterinstallatie, rioolinstallatie en medische gasinstallatie inclusief afnamepunten.

- Scopie Centrum
Het nieuwe scopie centrum is voorzien van een nieuwe tapwaterinstallatie (legionella veilig), rioolinstallatie, hemelwaterafvoer installatie, hoog temperatuur radiatoren verwarming, laag temperatuur verwarming klimaatplafond, hoog temperatuur koeling klimaatplafond, hoog temperatuur koeling behandelruimten, ventilatie installatie en afzuiging, regelinstallatie, demi-waterinstallatie, stoominstallatie, buizenpost, compleet nieuwe technische ruimte t.b.v. ventilatie, infraleiding in de kelder, brandinstallatie.

- Kaak afdeling
De installatie bij de kaak afdeling betreft het aanpassen van de verwarming, ventilatie, riool, water installatie, medisch gas en de behandelruimten.

- Pijn & Anesthesie afdeling
Bij deze afdeling is er nieuwe ventilatie, verwarming, riolering, tapwaterinstallatie, regelinstallaties en medisch gas geïnstalleerd.

- IC/CCU
Er zijn tien IC/CCU kamers (klasse K1) voorzien van volledige ventilatie, tapwaterinstallatie, riolering, nieuwe technische ruimte en benodigde infraleidingen in de kelder. Er zijn twee isoleerkamers voorzien van drukbewaking, hoog temperatuur koeling, laag temperatuur klimaatplafond, droge blusleiding, wandverwarming, medische gassen, buizenpost, stoominstallatie en regeltechniek.

- Dagverpleging
De afdeling dagverpleging is op het moment nog in uitvoering.

Terug naar projectoverzicht
Mandenmaker 18 | 5253 RC Nieuwkuijk | Tel. 073 518 6600 | info@vandelftgroep.nl SharePoint | disclaimer | sitemap