Samenwerken

Niet alleen ons bedrijf verandert door de jaren heen, ook de bouw- en installatiebranche zit in een transitie. Om succesvol te kunnen inspelen op de veranderende vragen van klanten, eindgebruikers en de maatschappij, moeten we als branche op een andere manier het bouwproces organiseren. Als professionele bouwpartner staan wij open voor nieuwe samenwerkingsvormen met partijen die deze visie met ons delen.

De Van Delft Groep werkt het liefst in een bouwteam en doet dat dan ook bij het grootste deel van zijn projecten. We werken ook in constructies als DB&M (Design Build & Maintenance) of ketensamenwerkingsverbanden.

En zeg nou zelf, samenwerken maakt het werk ook veel leuker! We leren van elkaar en leveren zo betere prestaties. 

Succesvolle samenwerkingen

Maadtje Beheer
Maadtje Beheer
Maadtje Beheer
Maadtje Beheer